Beweegprogramma’s

Samen, met individuele aandacht

De praktijk heeft een aantal beweegprogramma’s voor aandoeningen als arthrose. reuma, COPD en diabetes. Het Astmafonds, het Reumafonds en de Diabetes Vereniging Nederland hebben elk een eigen bijdrage geleverd aan deze programma’s. Tevens bieden wij in samenwerking met het St. Franciscus ziekenhuis Herstel & Balans aan . Dit is een revalidatieprogramma voor kankerpatienten.