ParkinsonNet

‘Samen werken aan Parkinson’

Fysiotherapie De Kroeven is aangesloten bij het ParkinsonNet , een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson of Parkinsonismen (op Parkinson lijkende aandoeningen). Dit netwerk heeft als doel om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

De ziekte van Parkinson is een erg complexe aandoening, waarbij problemen kunnen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Bij de behandeling van de ziekte Parkinson zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken. Belangrijk hierbij is dat deze zorg goed op elkaar is afgestemd. De behandeling  bestaat o.a. uit  oefentherapie, balans- en evenwichtstraining,  voorlichting en advies.

Voor meer informatie over het ParkinsonNet, ga naar: ParkinsonNet

Door wie in de praktijk?  Ilse Braams