Tarieven 2018

Tarieven 2018  Fysiotherapie De Kroeven 

Sinds 2005 zijn er vrije tarieven voor de behandelingen fysiotherapie of verbijzonderingen daarvan. Dit geldt echter niet voor zorg die valt onder een aanvullende verzekering bij een zorgverzekeraar.

Voor informatie m.b.t. de vergoeding waar U recht op heeft op basis van de door U afgesloten verzekering, kunt u terecht op  http://www.defysiotherapeut.com of op de website van uw zorgverzekeraar.

Prijslijst 2018 (niet verzekerde zorg)

 

Screening 15,00
Intake na screening 33,00
Intake na verwijzing 43,50
Zitting fysiotherapie 33,00
Extra lange zitting fysiotherapie 45,00
Zitting kinderfysiotherapie nvt
Zitting manuele therapie 43,50
Zitting oedeemtherapie 45,00
Zitting bekkenfysiotherapie 33,00
Zitting Geriatrie fysiotherapie 43,50
Niet nagekomen afspraak 33,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 52,00
Groepszitting voor behandeling van 5 tot 10 personen 18,00
Toeslag voor behandeling aan huis of in inrichting 15,00
Instructie en overleg met ouders van de cliënt nvt
Verstrekte verband en hulpmiddelen dagprijs
Eenvoudige, korte rapporten nvt
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten 65,00