Tarieven 2015

Tarieven 2015  Fysiotherapie De Kroeven 

Sinds 2005 zijn er vrije tarieven voor de behandelingen fysiotherapie of verbijzonderingen daarvan. Dit geldt echter niet voor zorg die valt onder een aanvullende verzekering bij een zorgverzekeraar.

Voor informatie m.b.t. de vergoeding waar U recht op heeft op basis van de door U afgesloten verzekering, kunt u terecht op  http://www.defysiotherapeut.com of op de website van uw zorgverzekeraar.

Prijslijst 2015 (niet verzekerde zorg)

 

Screening 15,00
Intake na screening 32,00
Intake na verwijzing 42,00
Zitting fysiotherapie 32,00
Extra lange zitting fysiotherapie 45,00
Zitting kinderfysiotherapie nvt
Zitting manuele therapie 42,50
Zitting oedeemtherapie 45,00
Zitting bekkenfysiotherapie 32,00
Zitting Geriatrie fysiotherapie 42,50
Niet nagekomen afspraak 30,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 52,00
Groepszitting voor behandeling van 5 tot 10 personen 17,00
Toeslag voor behandeling aan huis of in inrichting 15,00
Instructie en overleg met ouders van de cliënt nvt
Verstrekte verband en hulpmiddelen dagprijs
Eenvoudige, korte rapporten nvt
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten 65,00