Vergoedingen

Vergoedingen

De meeste behandelingen fysiotherapie worden door uw zorgverzekeraar uit de aanvullende polis betaald. In het geval van chronische indicaties, komen de eerste 20 behandelingen ten laste van aanvullende polis en dekt de basisverzekering vanaf de 21e behandeling de kosten.
De gegevens van uw zorgverzekering worden door uw therapeut gecontroleerd via Vecozo, u blijft echter zelf verantwoordelijk voor de vergoeding of dekking hiervan via uw polis. In de meeste gevallen worden de declaraties direct met uw zorgverzekeraar afgehandeld en zult u daar weinig van merken. Indien blijkt dat u niet aanvullend verzekerd bent of uw dekking van de aanvullende polis wordt overschreden,  dan worden de behandelingen bij u in rekening gebracht. Brengt u daarom voor de eerste zitting uw verzekeringspas of –polis mee.

Cupre heeft met nagenoeg alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Mocht er geen contractrelatie tussen Cupre en uw zorgverzekeraar bestaan dan is er sprake van zeer uitzonderlijke en voor ons onacceptabele contractvoorwaarden vanuit uw verzekeringsmaatschappij.