Vorige pagina

Veelgestelde vragen

Voor kinderen onder de 18 jaar wordt fysiotherapie 18 keer per jaar vergoed, voor volwassenen wordt fysiotherapie alleen voor chronische aandoeningen vanaf de 21e behandeling vergoed. De eerste 20 behandelingen worden mogelijk vergoed uit de aanvullende verzekering of komen voor eigen rekening.

Nee, u heeft voor de meeste aandoeningen geen verwijzing van de arts nodig, heeft u een aandoening die op de chronische lijst staat en deze in aanmerking komt voor vergoeding in de basisverzekering dan heeft u wel een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

Alle behandelingen die voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking komen, zowel in de basisverzekering als in de aanvullende verzekering, declareren wij direct bij uw zorgverzekeraar. Mocht uw aanvullende verzekering fysiotherapie niet dekken of de dekking wordt overschreden komen de gemaakte kosten voor uw eigen rekening en ontvangt u van ons een nota.

Voor een afspraak wordt tijd gereserveerd, daarom is het belangrijk om bij verhindering op tijd af te zeggen. Dit is tot 24 uur van tevoren kosteloos. Niet nagekomen afspraken worden bij u in rekening gebracht.

U heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig om fysiotherapeutische behandeling vergoed te krijgen, u kunt zich rechtstreeks tot de fysiotherapeut wenden. Natuurlijk mag u nog altijd eerst een afspraak maken bij uw huisarts, maar het hoeft niet meer. Het voordeel is dat u direct bij de fysiotherapeut terecht kunt, zodat u zo snel mogelijk kunt beginnen met werken aan uw herstel. Uw fysiotherapeut zal uw huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar Fysiotherapie De Kroeven te gaan, dan voeren we eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat we eerst vaststellen of u bij ons aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kunnen wij u bijvoorbeeld alsnog doorsturen naar uw huisarts of doorverwijzen (via uw huisarts) naar een specialist.

Vanaf 2008 geldt voor het eerst een verplicht eigen risico in de zorg. Net zoals de no claim in 2007 geldt het eigen risico alleen voor de basisverzekering. De kosten die u maakt voor fysiotherapie binnen uw aanvullende verzekering hebben geen invloed op uw eigen risico. Omdat fysiotherapie vrijwel geheel in de aanvullende verzekering valt, heeft fysiotherapie vrijwel geen invloed op uw eigen risico.
De fysiotherapeutische zorg die binnen de basisverzekering valt gaat wel ten koste van uw eigen risico. Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt dat alleen behandelingen fysiotherapie die staan op de chronische lijst, vanaf de 21e (en volgende) behandeling, binnen het basispakket vallen. Bij Fysiotherapie De Kroeven kunt u navragen of uw behandeling op de chronische lijst staat. Deze kosten hebben dus wel invloed op uw eigen risico. Een uitzondering geldt voor de kosten van fysiotherapie voor kinderen. Kinderen tot 18 jaar hebben recht op maximaal 18 behandelingen in het basispakket, maar fysiotherapie bij kinderen is uitgesloten voor het eigen risico.

Als Fysiotherapie De Kroeven een contract heeft met uw zorgverzekeraar kunt u ervoor kiezen dat uw verzekeraar de fysiotherapiekosten rechtstreeks aan de praktijk vergoedt. Dit wordt betaling in natura genoemd. U kunt ook kiezen voor restitutie: u ontvangt een factuur en u kunt deze (deels) bij uw verzekeraar declareren. Wanneer Fysiotherapie De Kroeven geen contract met uw verzekeraar heeft, dan ontvangt u een factuur die u zelf moet declareren bij uw zorgverzekeraar. Momenteel heeft Fysiotherapie De Kroeven contracten met vrijwel alle landelijke en regionale zorgverzekeraars. Overigens is het mogelijk dat bij uw aanmelding alsnog een contract met uw zorgverzekeraar wordt afgesloten.

De overheid wil met een ‘vrije markt’ de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg versterken. Tot 2005 bepaalde de overheid de tarieven van een fysiotherapeutische behandeling. In 2005 veranderde dit. Nu bepalen fysiotherapeuten zelf hun tarief. Als een fysiotherapeut aantoonbaar betere service of kwaliteit levert, omdat hij registerfysiotherapeut is, dan kan er een hoger tarief gelden. Door de vrije tarieven zullen fysiotherapeuten verschillende prijzen vragen voor een zelfde behandeling.
Fysiotherapie De Kroeven is een erkende register-fysiotherapie praktijk. De tarieven die Fysiotherapie De Kroeven berekent voor een behandeling zijn afhankelijk van de zorgverzekeraar. Informeer hiernaar in de praktijk.

Over het algemeen moet u rekening houden met een opzegtermijn wanneer u van zorgverzekeraar wilt veranderen. Alleen als uw zorgverzekeraar de premie verhoogt of de voorwaarden (in negatieve zin) verandert, mag u zonder opzegtermijn overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Dit soort aanpassingen geldt meestal per 1 januari. Let op: wacht eerst tot de nieuwe verzekeraar uw aanvraag heeft geaccepteerd en zeg daarna pas uw oude verzekering op! Opzeggen van uw oude zorgverzekeraar moet u voor 31 december doen.