Vorige pagina

Nek- en hoofdpijn

Nek en hoofd

Acute torticollis (scheefhals) komt vooral voor bij kinderen en jong volwassenen. Het is een vrij veel voorkomende aandoening die gekenmerkt wordt door een pijnlijke, stijve nek en een scheefstand van het hoofd. De scheefhals of draaihals wordt gewoonlijk gezien bij kinderen tussen de vijf en veertien jaar oud.

De facetgewrichten zijn kleine gewrichtjes van de wervelkolom. Ze verbinden de op elkaar gestapelde wervels met elkaar en zorgen ervoor dat de nek kan bewegen. Pijn aan de facetgewrichten wordt aan de achterkant van de nek – meestal aan één zijde – gevoeld en kan uitstralen naar de schouder en/of het achterhoofd. Pijn van de facetgewrichten gaat vaak gepaard met bewegingsbeperkingen van de nek.

Het cervicale houdingssyndroom kenmerkt zich door pijn in de nek en bovenrug die ontstaat als gevolg van een verkeerde houding. De voornaamste klachten zijn pijn, stijfheid en een gevoel van vermoeidheid in de nek en tussen de schouderbladen.

Men heeft het ook wel over ‘houdingsgerelateerde nekpijn’ of het ‘tired neck syndrome’.

Cervicale radiculopathie doet zich voor als een zenuwwortel vanuit de ruggengraat samengedrukt raakt. De compressie kan zich om verschillende redenen voordoen. Bij jongere mensen doet het zich voor bij een nekhernia na trauma. Bij anderen komt het meestal spontaan voor door artritis of verminderde hoogte van de tussenwervelschijf in het gebied van de nek.

Symptomen van cervicale radiculopathie variëren afhankelijk van welke zenuw het betreft en komen gewoonlijk voor aan dezelfde kant van het lichaam als de aangedane zenuw. De symptomen zijn onder andere:

 • Pijn in de nek, schouderblad, schouder, borst of arm, waarbij de pijn mogelijk naar de vingers straalt langs de baan van de betreffende zenuwwortel.
 • Als “scherp” omschreven pijn of “tintelingen” of een “plop”-gevoel in het cervicale gebied.
 • Een algemeen doffe pijn of gevoelloosheid overal langs de baan van de zenuw.
 • Zwakte in de schouder, arm of hand.
 • Pijn, die erger wordt bij bepaalde bewegingen van de nek.
 • Pijn, die minder wordt als de arm boven en achter het hoofd wordt getild (minder spanning op de ruggenmergzenuw).

Cervicogene hoofdpijn wordt gekenmerkt door hoofdpijnklachten vanuit de nek. Deze hoofdpijnklachten zijn voornamelijk gelokaliseerd aan één kant van het hoofd. Vaak gaat deze hoofdpijn gepaard met bewegingsbeperking in de nek. Vaak kan druk in de nek de hoofdpijnklachten opwekken. Ook straalt de pijn uit in de schouder/arm aan dezelfde kant. Soms is deze hoofdpijn moeilijk te onderscheiden van andere soorten hoofdpijn bijvoorbeeld migraine en spanningshoofdpijn.

Clusterhoofdpijn kenmerkt zich door perioden van enige weken tot maanden waarin u veel aanvallen van hoofdpijn heeft. In zo’n periode heeft u soms één per twee dagen tot meerdere aanvallen per dag. Na een periode met hoofdpijnaanvallen kan het zijn dat u langdurig (tot meerdere jaren) géén hoofdpijnaanvallen meer heeft. De pijn is gelokaliseerd aan één zijde van uw hoofd, en voelt als borende pijn rondom of achter uw oog. Hierbij is er een ontregeling van een deel van het zenuwstelsel wat gepaard gaat met tranend ogen, verstopte neus, transpiratie en soms zwelling van uw oog of mond.

Wanneer u weken lang regelmatig pijnstillers of hoofdpijnmiddelen gebruikt, kan dat juist weer hoofdpijn geven. De hoofdpijn heeft u dan dagelijks en duurt vaak de hele dag. Ook spanningshoofdpijn of migraine kan verergeren als u pijnstillers te vaak gebruikt.

KANS staat voor klachten van de arm, nek en/of schouder. De Engelse term is CANS (complaints of the arm, neck and/or shoulder). Deze aandoening stond vroeger bekend als RSI (repetitive strain injury).

KANS is een verzamelnaam voor klachten en aandoeningen die ontstaan door regelmatig korte bewegingen te herhalen of een door een statische houding van nek, bovenrug, schouder, boven- of onderarm, elleboog, pols en/of hand. Hoe de aandoening ontstaat, is nog grotendeels onbekend.

KANS wordt in verband gebracht met bepaalde beroepen waarin het lichaam overbelast wordt. De bekendste beroepsgroep met KANS zijn beeldschermwerkers. Andere risicoberoepen zijn kappers, schilders, muzikanten en kleermakers. Mensen die veel tijd doorbrengen met hun smartphone en tablet vormen de snelst groeiende groep met KANS. Ook kinderen en studenten krijgen steeds vaker last van KANS.

Bij een kneuzing raakt onderhuids weefsel door inwerking van stomp geweld beschadigd. Het gevolg is een pijnlijke, gezwollen plek die later blauw kan kleuren. Een kneuzing geneest in de meeste gevallen vanzelf.

Iemand die een migraineaanval heeft, voelt zich enkele uren tot enkele dagen ziek. Naast hevige hoofdpijn komen ook misselijkheid en braken vaak voor. De hoofdpijn zit meestal aan één kant van het hoofd en wordt als kloppend of bonzend ervaren. Pijn aan beide kanten van het hoofd komt ook voor en soms kan, bij eenzijdige hoofdpijn, de pijn tijdens een aanval van kant wisselen. Dikwijls is iemand tijdens een aanval overgevoelig voor licht, geluid of reuk.

Over de exacte oorzaak van migraine is nog verbazend weinig bekend. Veel mensen denken dat het ‘iets psychisch’ is, maar dat is echt onzin. We weten zeker dat migraine een ziekte van de hersenen is. Je hersenstam wordt ontregeld, en dat zorgt ervoor dat je een migraineaanval krijgt. Hoe en waarom precies, dat is helaas nog onduidelijk. Wel weten we dat migrainepatiënten (over)gevoelig kunnen zijn voor bepaalde prikkels, en dat het per patiënt kan verschillen welke prikkels dit zijn. Erfelijke aanleg speelt een belangrijke rol, en bij vrouwen de maandelijkse hormoonschommelingen.

Spanningshoofdpijn is de meest voorkomende primaire vorm van hoofdpijn. Ongeveer 60% van de mensen die dit hebben ervaren een behoorlijke beperking in hun werk en sociale contacten. Bij volwassenen komt het bij mannen meer voor dan bij vrouwen met een piek tussen 30 en 39 jaar. Bij kinderen is de verdeling tussen jongens en meisjes gelijk.

Risicofactoren zijn hoge bloeddruk, hoofdletsel in het verleden, het voorkomen van hoofdpijn in de familie en studeren. Een van de risico factoren bij bijvoorbeeld medische studenten is de onvrede met de studie bij mannen en depressie bij vrouwen, aanwezigheid van pijn ter hoogte van het gebied van het kaakgewricht en slaapstreek (temporo-mandibulair gewricht aandoening) en overgevoeligheid voor pijnen en aanwezige triggerpunten van nek en schouders.

Bij een whiplash is er sprake van een tijdelijke kwetsing van het steunweefsel, bindweefsel en/of de spieren van de nek. Deze kwetsing ontstaat door een voor- achterwaartse beweging van de nek. Vaak hebben patiënten klachten, terwijl er bij lichamelijk onderzoek of met behulp van röntgendiagnostiek geen afwijkingen gevonden worden. Dit maakt het lastig om de diagnose whiplash te stellen.

Een whiplash kan verschillende klachten geven. Typische klachten zijn nekpijn en hoofdpijn. Andere vaak voorkomende klachten zijn:

 • stijfheid van nek en schouders
 • duizeligheid
 • moeheid en klachten over het geheugen
 • pijnklachten van schouders en armen
 • doof gevoel of tintelingen in de armen
 • klachten over het zien, het gehoor, oorsuizen

Bij erge nekpijn die lang aanhoudt kunnen sommige patiënten problemen met slapen krijgen en veel angst en stress ervaren.