Missie en Visie

Praktijk-visie

Fysiotherapie De Kroeven staat verder voor het leveren van breedschalige en hoogwaardig kwalitatieve fysiotherapie aan patiënten  met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat.

Door een prettige werksfeer te creëren en nauw samen te werken met collega therapeuten en verwijzers, borgen wij het enthousiasme en plezier dat nodig is om het fysiotherapeutische product verder te ontwikkelen.

Praktijk-missie:

De praktijk voor Fysiotherapie De Kroeven wil fysiotherapie van hoge kwaliteit bieden.
Wij denken dat het beter kan en wij willen het graag beter doen!

Op de deelgebieden van de fysiotherapie, waar wij actief zijn, willen we een vooraanstaande rol in Roosendaal spelen.