Fysiotherapie | De Kroeven.
Vorige pagina

Verwijzing nodig of niet?

Voor fysiotherapie is een verwijzing niet meer verplicht.  Indien u wel een verwijzing van uw behandelend arts heeft gekregen dient u deze aan uw fysiotherapeut te overhandigen.

De verwijzing dient de volgende gegevens te bevatten; uw naam, adres, verwijsdiagnose, datum, handtekening en stempel van de verwijzer. Als er gegevens ontbreken zullen wij u vragen deze alsnog door de assistente van de verwijzer te laten invullen.

Een verwijzing dient in ons bezit te zijn en moet wettelijk gedurende tien jaar bewaard worden. Een mondelinge verwijzing is derhalve voor ons geen verwijzing en wordt als ”directe toegankelijkheid fysiotherapie” door ons behandeld.

Voor behandelingen van een chronische indicatie is er altijd een verwijzing van uw arts of specialist vereist.